Obsługa klienta

Kanalizacja - dlaczego warto?

Kanalizacja miejska tańsza niż zbiornik bezodpływowy.


Obiegowa opinia na temat opłacalności wykonania przyłącza kanalizacyjnego celem podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej powoduje, że mieszkańcy niechętnie decydują się na taką inwestycję. Tymczasem sytuacja wygląda inaczej. Okazuje się, że takie przedsięwzięcie jest nie tylko nowocześniejsze i wygodniejsze niż korzystanie ze zbiornika bezodpływowego (szamba), ale co najistotniejsze, przynosi również wymierne korzyści finansowe.


Zobaczmy jak kształtują się szacunkowe koszty korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego dla 3 - osobowej rodziny zamieszkałej w naszym mieście.

Kanalizacja miejska to przede wszystkim:

  • mniejsze koszty w stosunku do zbiornika bezodpływowego,
  • znacznie większy komfort użytkowania - brak konieczności korzystania z usług asenizacyjnych, redukcja nieprzyjemnych zapachów,
  • wzrost wartości nieruchomości i skanalizowanej dzielnicy - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej poprzez podniesienie atrakcyjności osadniczo - gospodarczej jak również poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego,
  • podniesienie walorów ekologicznych regionu - wzrost konkurencyjności i promocja regionu dzięki poprawie jakości środowiska naturalnego a w efekcie polepszenie standardu życia dla obecnych i przyszłych pokoleń,
  • pozytywny wpływ na jakość wód gruntowych i powierzchniowych - stan techniczny wielu zbiorników bezodpływowych jest niezadowalający (nieszczelność). Zdarza się, że ścieki z nich odprowadzane trafiają do kanalizacji deszczowej lub istniejących rowów. Taki stan rzeczy wpływa niekorzystnie na środowisko, powodując systematyczne zanieczyszczanie gleby, wód powierzchniowych i gruntowych. Korzystanie z kanalizacji sanitarnej pozwala wyeliminować wspomniane problemy.Wystarczy, że:
1. Zlecisz MPWiK Będzin wydanie warunków technicznych wraz z mapą
    do celów opiniodawczych.
2. Zlecisz MPWiK Będzin opracowanie dokumentacji wykonawczej
    przyłącza kanalizacji sanitarnej.
3. Zrealizujesz budowę przyłącza i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
4. Zlecisz MPWiK Będzin dokonanie odbioru technicznego.
5. Podpiszesz umowę na odbiór ścieków z MPWiK Będzin.

 
 Nie zwlekaj z decyzją - podłącz się do sieci kanalizacyjnej Będzina!


Cookies

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.

Polityka cookies