O firmie

Nasza oczyszczalnia

1. Opis technologii oczyszczalni.

Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni kolektorem Ø 1200 i kierowane są do następujących obiektów części mechanicznej:

  • budynek krat,
  • piaskownik,
  • pompownia główna z dwoma zbiornikami czerpalnymi.

Z pompowni głównej ścieki surowe tłoczone są do komory defosfatacji. W warunkach beztlenowych następuje w niej uwalnianie fosforu z komórek bakteryjnych. Po komorze defosfatacji ścieki korytem dopływają do dwóch komór nitryfikacji - 0,7 Qśr.dob. i pompowni recyrkulacji wewnętrznej (obiegowej) - 0,3 Qśr.dob.. W komorach nitryfikacji następuje utlenienie amoniaku do azotanów oraz pobór fosforu uwolnionego w komorze defosfatacji. Po nitryfikacji ścieki dopływają do komór denitryfikacji. Źródłem węgla dla bakterii prowadzących proces denitryfikacji są ścieki dopływające do komory poprzez pompownię obiegową. Następuje tu redukcja azotanów do azotu gazowego. Następnie są napowietrzane w komorze reaeracji i natlenione poprzez komorę rozdzielczą kierowane na dwa osadniki wtórne radialne.
Z osadników wtórnych poprzez przelewy koryta wewnętrznego dopływają do komory zbiorczej i przewodem podziemnym Ø 1000 do odbiornika.

Oprócz prowadzenia biologicznej defosfatacji eksploatujemy instalację do chemicznego strącania fosforu siarczanem żelazowym - PIX- -em. Jest on dozowany do koryta odprowadzającego ścieki z komory reaeracji.

W skład instalacji wchodzi zbiornik 18 m3 oraz dwie pompy dozujące.

Przepustowość oczyszczalni wynosi:

  • część biologiczna 35 000 m3/d,
  • część mechaniczna 56 000 m3/d.

2. Część osadowa.

Osad nadmierny z selektora odpompowywany jest do trzech zagęszczaczy grawitacyjnych, a następnie do 2 WKF - ów i 2 OBF - ów.

Osad ustabilizowany dopływa do stacji odwadniania osadu, gdzie kierowany jest na 2 prasy taśmowe. Odwodniony osad gromadzimy przez kilka dni na placu betonowym przed budynkiem pras, po czym jest wywożony z terenu oczyszczalni.


Cookies

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.

Polityka cookies