Obsługa klienta

Laboratorium

Dział Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wykonuje badania wody do spożycia, wody i ścieków dla Klientów zewnętrznych oraz na potrzeby wewnętrzne Spółki.

Są to między innymi:

  • badania fizykochemiczne wody do spożycia, wody, wody basenowej i ścieków,
  • badania mikrobiologiczne wody do spożycia,
  • badania fizykochemiczne osadów ściekowych,
  • pobieranie próbek wody do spożycia, wody, wody basenowej, ścieków i osadów ściekowych do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Laboratorium posiada wdrożony System Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+ Ap1:2007 oraz akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji (AB1306). Zakres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej PCA.

Zakres AkredytacjiLaboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości badań wykonywanych przez Dział Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie w zakresie oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych normowanych dla wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (NS/HK.4544.2.1/2021.KB z dnia 15.02.2021 r.) wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

zatwierdzenie systemu jakości badań.pdf

Zatwierdzenia PPIS w Dąbrowie Górniczej oznaczają możliwość pobierania oraz wykonywania badań w zakresie akredytacji dla wody przeznaczonej do spożycia w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, prowadzenia wewnętrznych kontroli oraz możliwość realizacji zleceń klientów zewnętrznych.


Nasze Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków zgodnie z wymaganiami:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
  • Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach


Dział Laboratorium MPWiK Będzin dopuszcza badanie wody do spożycia i ścieków pobranych przez Klientów pod warunkiem stosowania się do instrukcji zamieszczonych poniżej:

Instrukcja - pobieranie próbek wody do spożycia przez Klienta
Instrukcja - pobieranie próbek ścieków przez Klienta


Kontakt:
Beata Makarucha
Kierownik Działu Laboratorium
tel. 32 267-42-18 wew. 339
mail: b.makarucha@mpwik.bedzin.pl

Laboratorium MPWiK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin
tel. 32 267-42-18 wew. 338
mail: laboratorium@mpwik.bedzin.pl


Cookies

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.

Polityka cookies