Obsługa klienta

Laboratorium

Dział Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wykonuje badania wody do spożycia, wody i ścieków dla Klientów zewnętrznych oraz na potrzeby wewnętrzne Spółki.

Są to między innymi:

  • badania fizykochemiczne wody do spożycia, wody, wody basenowej i ścieków,
  • badania mikrobiologiczne wody do spożycia,
  • badania fizykochemiczne osadów ściekowych,
  • pobieranie próbek wody do spożycia, wody, wody basenowej, ścieków i osadów ściekowych do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Laboratorium posiada wdrożony System Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+ Ap1:2007 oraz akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji (AB1306). Zakres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej PCA.

Zakres Akredytacji


Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości badań wody w zakresie oznaczeń mikrobiologicznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (NS/HK.4542.ZL.93.1627/2018.KB) z dnia 20.09.2018 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

zatwierdzenie mikrobiologia.pdf

Laboratorium posiada również zatwierdzenie systemu jakości badań wody w zakresie oznaczeń fizykochemicznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (NS/HK.4544.2.1/2019.KB) z dnia 12.02.2019 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

zatwierdzenie fizykochemia.pdf

Zatwierdzenia PPIS w Dąbrowie Górniczej oznaczają możliwość pobierania oraz wykonywania badań w zakresie akredytacji dla wody przeznaczonej do spożycia w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, prowadzenia wewnętrznych kontroli oraz możliwość realizacji zleceń klientów zewnętrznych.


Nasze Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków zgodnie z wymaganiami:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
  • Rozporządzenia Ministra Budownictwa  z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z  2015r. Poz. 2016)

Kontakt:
Beata Makarucha
Kierownik Działu Laboratorium
tel. 32 267-42-18 wew. 339
mail: b.makarucha@mpwik.bedzin.pl

Laboratorium MPWiK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin
tel. 32 267-42-18 wew. 338
mail: laboratorium@mpwik.bedzin.pl


Cookies

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.

Polityka cookies